Правила за включване


1. Позиционирането на всеки един уеб сайт в класацията зависи единствено от броя на входящите му гласове.

2. Не се толерира симулирането на входящи гласове по какъвто и да било метод.

3. Броят на входящите гласове и изходящите посетители се занулява всеки месец.

4. Първите 3 уеб сайта във всяка категория получават възможност за визуализация на техния сайт.

5. Не се толерират сайтове с порнографско или еротично съдържание. Сайтът не трябва да подтикват към насилие, полова или расова дискриминация. Уеб сайтът трябва да отговаря на съответната категория. Съдържанието на всеки сайт не трябва да противоречи на действащото законодателство в Република България.

6. Sait1 е най- голямата класация на български сайтове. При липса на българска версия, сайтът се счита за чуждестранен и няма право да участва.

7. Абсолютно всеки уеб сайт има право само на една регистрация в класацията. Многократното регистриране с различни профили не е разрешено.

8. Уверете се, че в момента на регистрация уеб сайтът е достъпен от всички потребители в Интернет. В противен случай има възможност да бъде премахнат от класацията моментално.

9. Sait1 проверява периодично за неработещи уеб сайтове. Ако бъдат намерени такива, и те нямат нито един входящ глас за последния месец, биват премахвани от класацията без никакво предизвестие.

10. При нарушение на тези правила, сайтът ще бъде дисквалифициран от класацията без предизвестие, а в някои случаи е възможно - и без право на участие отново.